HEMEN TEKLİF AL ?
Alışverişe başla !
Web sitemiz üzerinden yada ile bizimle iletişime geçerek hızlı sipariş oluşturabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Tek Kullanımlıkler Seccade Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya tekkullanimlikseccade.net  üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 - Sözleşmenin Tarafları

Satıcı: Tek Kullanımlık Seccadeler
Adres: Çakmak Mah. Saatçi Sok. No: 22/2 Ümraniye / İstanbul
Telefon: 0 (544) 466 52 52
E-mail: info@tekkullanimlikseccade.net
Alıcı: Müşteri 

Madde 3 – Alıcı Bilgileri

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri 

ALICI’nın tekkullanimlikseccade.net üzerinden malın / ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şeklini görerek seçtiği ve teslim adresini belirttiği ürün veya ürünler.

ALICI’nın seçtiği veya verdiği bilgiler:

Mal/Ürün/Hizmet Türü :

Madde 5 – Genel Hükümler

5.1 ALICI, MADDE 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Tek Kullanımlık Seccade sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının  Tek Kullanımlık Seccadeler' e  ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Tek Kullanımlık Seccadeler ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Tek Kullanımlık Seccadeler‘ e  ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Tek Kullanımlık Seccadeler‘ e gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.7 – Tek Kullanımlık Seccadeler mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar  10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.

5.8 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için  Tek Kullanımlık Seccadeler‘ e gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri Tek Kullanımlık Seccadeler tarafından karşılanacaktır.

5.9 – İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Tek Kullanımlık Seccadeler’ e ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

Tek Kullanımlık Seccadeler teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

Madde 6 – Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Tek Kullanımlık Seccadeler‘ e faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7.MADDE hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Tek Kullanımlık Seccadeler' e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Sipariş ettiğiniz ürünleri tedarik edip, kargoya vermemizden önce en geç saat 16.30 'a kadar, siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda,siparişinizi onayladığınız gün içerisinde info@tekkullanimlikseccade.net adresine e-mail yoluyla iptal talebinizi bildirebilir veya telefon yoluyla irtibata geçebilirsiniz.En geç 10 gün içerisinde ödemeniz iade edilir. Ürünü firmamız tarafından tedarik edildikten sonraki süreçte iptal talebinde bulunursanız, ödeme tutarınız üzerinden % 5 kesinti yapılarak iadeniz gerçekleştirilir.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin  Tek Kullanımlı Seccadeler’ e ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

İade Adresi: Tek Kullanımlı Seccadeler

Adresi : Çakmak Mah. Saatçi Sok. No: 22/2 Ümraniye / İstanbul

Telefon: 0 (544) 466 52 52

Madde 7 - Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, özel siparişe göre üretilmiş ürünler, kırılan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının yırtılmadan açılmış olması ve ürünün dışarıda kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya Tek Kullanımlı Seccadeler yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

0
Alışveriş sepetiniz boş!